Ambeji ki Aarti

Lyrics of Ambeji Aarti

Ambeyji aarti
Jai ambe gaurii maiyaa, Jai shyaamaa gaurii || Nishadina tumako dhyaavata, Hari brahma shivajii ||
Maanga sinduura viraajata, Tiko mriga madako || Ujjvalase dauu nainaa, Chandravana niiko ||
Kanaka samaana kalevara, Raktaambara raaje || Raktapushpa galamaalaa, Kanthahaara saaje ||
Kehari vaahana raajata, Khadaga khappara dhaari || Sura nara munijana sevata, Tinake dukha haari ||
Kaanana kunadala shobhita, Naasaagre motii || Kotika chandra divaakara, Sam raajata jyotii ||
Shumbha nishumbha bidaare, Mahishaasura ghaatii || Dhuumra vilochana nainaa, Nishadina madamaatii ||
Brahmaanii rudraanii, Tuma kamalaa raanii || Aagama-nigama bakhaanii, Tuma shiva pataraanii ||
Chausatha yoginii gaavata, Nritya karata bhairon || Baajata taala mridanga, Aura baajata damaruu ||
Tuma ho jaga kii maataa, Tuma hii ho bhartaa || Bhaktana kii dukha hartaa, Sukha sampati kartaa ||
Bhujaa chaara ati shobhita, Vara mudraa dhaarii|| Manavaanchita phala paavata, Sevata nara naarii ||
Kanchana thaala viraajata, Agaru kapuura baatii || Bhaalaketu mein raajata, Kotiratana jyotii ||

How to Use:- For Mata Ambe Arti, first of all you have to take bath then light lamp or earthen lamp(best), offer some sweets and start chanting this Arti. Chant Arti in morning, best time is before 6:00 AM.

Aarti Sangrah


Wallpapers

© Copyright 2013 | All Rights Reserved | www.bhagvanpics.com