Annpurna Aarti

Lyrics of Annpurna Aarti

Annapurna Aarti
Om jai Annpurna mata, jai Annpurna mata | Brahma snatan devi, shubh phal ki data ||
Arikul padam vinashini jan sevak trata | Jagjivan jagdamba harihar gungata ||
Sihn ko vahan saje kundal hai satha | Dev vrind jas gavat nritay karat tatha ||
Satyug rupsheel ati sunder nam sati kehlata | Hemachal ghar janamI sakhiyan sangrata ||
Shumbhnishumbh bidare Hemachal sthata | ssahstar bhuja tanu dhrike chark liyo hatha ||
Srishtirup tu hi hai janani Shiv sang rangrata | Nadi bringi been lahi he hathan madmata ||
Devan araj karat tav chit ko lata | Gaavat de de tali man me rangrata ||
Shri pratap aarti maiya ki jo koi gata | Sada sukhi nit rehata sukh sampati pata ||
Om jai Annpurna mata, jai Annpurna mata | Brahma snatan devi, shubh phal ki data ||

How to Use:- For Mata Annpurna Arti, first of all you have to take bath then light lamp or earthen lamp(best), offer some sweets and start chanting this Arti. Chant Arti in morning, best time is before 6:00 AM.

Aarti Sangrah


Wallpapers

© Copyright 2013 | All Rights Reserved | www.bhagvanpics.com