Gayatri Chalisa

Lyrics of Gayatri Chalisa

Gayatri Chalisa
Aum Bhur Bhuvah Swah Tatasavitur Varaynyam Bhargo Dayvasya Dheemahi Dhiyo Yo Nah Prachodayaat

Gayatri Chalisa Hrim Shrim Klim Madhya Prabhaa Jeevana Jyoti Prachand
Shaanti, Kranti, Jagruta, Pragati, Rachanaa, Shakti Akhand
Jagat Janani Mangal Karani Gayatri Sukhdhaam,
Pranavom Savitri Swadhaa Swahaa Purana Kaam
Aum Bhur Bhuvah Swah Yuta Janai Gayatri Nita Kalimala Dahani. 1
Akshar Chaubis Parama Punitaa Inmen Basen Shastra Shruti Geetaa. 2
Shaashwata Satoguni Sataroopaa Satya Sanatana Sudha Anoopaa. 3
Hamsaaroodha Sitaamber Dhaari Swarna Kaanti Shuchi Gagana Bihaari. 4
Pustaka Pushpa Kamandalu Maalaa Shubhra Varna Tanu Nayana Vishalaa. 5
Dhayana Dharata Pulkita Hiya Ho -1 Sukha Upajata Doohkh Durmati Kho - 1-.6
Kaamdhenu Tum Sur Taru Chhaaya Niraakaar Ki Adbhuta Mayaa .7
Tumahari Sharan Gahai Jo Ko - 1 Tarai Sakal Sankata Son So - 1.8
Saraswati Lakshmi Tum Kali Dipai Tumhari Jyoti Niraali.9
Tumhari Mahimaa Paara Na Pavai Jo Sharada Shata Mukh Goona Gavai.10
Chaara Veda Ki Maatu Punita Tuma Brahmani Gauri Gita. 11
Mahaa Mantra Jitanay Jaga Maahin Ko-u Gaayatri Sama Nahin.12
Sumirata Hiya Mein Gyana Prakashaai Aalasa Paapa Avidyaa Nasai. 13
Srishti Beehja Jaga Bhawaani Kaala Raatari Varadaa Kalyaani. 14
Brahma Vishnu Rudra Sura Jay Tay Tum Son Paven Surataa Tat Tay. 15
Tum Bhaktanaki Bhakta Tumharen Jananihin Putra Tay Pyaaray. 16
Mahima Aparampaara Tumhari Jaya Jaya Tripadaa Bhayahaari. 17
Poorita Sakala Gyaanna Vigyaanaa Tum Sama Adhika Na Jagamein Aanaa. 18
Tumahin Jaani Kachhu Rahai Na Sheshaa Tumahin Paaya Kachhu Rahai Na Kalesaa. 19
Jaanata Tumahin Tumahin Han Jaai Paarasa Rarisa Kudhatu Suhai. 20
Tumhaari Shakti Dipai Saba Thai Maataa Tuma Saba Thora Samai. 21
Graha Nakshatra Bhramanda Ghanayray Suba Gativaana Tumharay Preray. 22
Sakala Srishtiki Prana Vidhaata Paalaka Poshaka Naashaka Trataa. 23
Maateshwari Dayaa Varta Dhaari Tum Sana Taray Paataki Bhaari. 24
Jaapara Kripaa Tumhaari Ho - Taapara Kripa Karen Saba Ko-.25
Manda Buddhi Tay Buddhi Bala Paavay Rogi Roga Rahigta Ho Jaavay.26
Daaridra Mitai Katai Suba Piraa Naashai Duhkh Harai Bhaya Phiraa. 27
Griha Kalesha Chitta Chintaa Bhaari Naasai Gaayatri Bhaya Haari. 28
Santati Heena Susantati Paaven Sukha Sampati Yuta Moda Manavay. 29
Bhoota Pishaacha Sabai Bhaya Khaaven Yama Kay Doota Nikata Nahin Aavay. 30
Jo Sadhavaa Sumirai Chita Laai Akshaya Suhaga Sadaa Sukhada-1. 31
Ghara Vara Sukh Prada Lahai Kumari Vidhavaa Rahay Satya Vrata Dhaarai. 32
Jayati Jayati Jagadamba Bhavaani Tum Sama Aur Dayaalu Na Daani. 33
Jo Sadguru Son Dikshaa Paaven So Saadhana Ko Safala Banaaven. 34
Sumirana Karay Suruchi Badabhaagi Lahai Manoratha Grahi Viraagi. 35
Ashta Sidddhi Nava Nidhi Ke Daata Saba Samaratha Gaayatri Maata. 36
Rishi Muni Jati Tapasvi Jogi Aarata Arthi Chintita Bhogi. 37
Jo Jo Sharana Tumaari Aaven So So Mana Vaanchhita Fala Paaven. 38
Bala Buddhi Vidyaa Sheela Swabhau Dhana Vaibhava Yasha Teja Uchhau. 39
Sakala Badhen Upajay Sukha Naanaa Jo Yaha Paatha Karai Dhari Dhyaanaa. 40
Yaha Chalisa Bhakti Yuta Paatha Karay Jo Koy
Taa Par Kripaa Prasannataa Gayatri Ki Ho-y
How to Use:- For Gaytri Chalisa first of all you have to take bath then light lamp of Ghee, offer some sweets and start this Chalisa. Do Chalisa in morning, best time is before 6:00 AM.

Chalisa


Wallpapers

© Copyright 2013 | All Rights Reserved | www.bhagvanpics.com