Navgrah Chalisa

Lyrics of Navgrah Chalisa

Navgraha Chalisa
Shri Ganpati gurupad kamal prem sahit shri nay Navgarh chalisa kahat sharad hou sahay
Pratnmahin Ravi kahaun navaun-matha Karhu kripa jan jani anatha
He Aditya Divakar Bhanti Main mati mand maha agyanti
Ab nij jan kahaun harhu kalesha Dinkar dvadash rup dinesha
Namo Bhaskar Surya prabhakar Ark mitra adh aodh chhmakar
Shashi mayank Rajanipati svami Chandr kalanidhi namo namami
Rakapati Himanshu rakesha Pranvat jain nij harhu kalesha
Som indu vidhu shanti sudhakar Shit rashi aoushdhi nishakar
Tumhin shobhit bhal Mahesha sharam sharam janharhu kalsha
jai jai jai mangal sukhadata lohit bhoumadik vikhyata
angarak karhu ruj ranhari daya karhu yahi vinay hanmari
He mahisut chhaitsut sukhasi johitang jag jan adhnasi
agam amangal men her lije sakaal manorth puran kije
Jai shashinandan budhs maharaja karhu sakal jan ke shubh kaja
dije buhdi sumati bal gyana kathin kasht hari kari kalayana
he tarasut rihini nandan chandra suvan dukh duri nikandan
Pujhu aas das kahun svami Panat pal prabhu namo namami
Jayanti jayanti jai shri guru deva Karun sada tumhari prrbhu seva
devacharya dev guru gyani Indra puroit vidhya dani
vaschapati vagis udara he prabhu brahapati nam tumhara
vidhya sindhu angira nama karhu sakal vidi puran kama
Shukadev tav pad jai jata Das nirantar dhyan lagata
He ushana bharagav bhrugunandan daitya purohit dusht nikandan
bhrugukal bhuhan dushan hari harhu nesht garh karhu sukhari
tuhi pandit joshi dvijraja tumhare rahat sahat sub kaja
Jai shri shani dev ravi nandan Jai krishane souri jagvandan
Pingal mand roundra yam nama vadhru aadi konasthallama
Bakra dhrashti pippal tan saja chhan mahun karat rank ko raja
latat swarn pad karat nihala karhu vijay chhaye ke lala
Jai jai rahu gagan pravisaiya tumhi chandraditya grasaiya
ravi shashi ari savahanu thara shikhi adi bahu nam tumhare
saihinkey nishacher raja ardhakay tum rakhahu laja
yadi garh samy a pap khun abahu sada shanti rahi sukh upjavahu
Jai jai ketu kathin dukhhari nij jan hetu sumangalkari
dviyut rund rup vikrala ghor round tan adh man kala
shiki tarika hgath balvana maha pratab na tej thikana
van min maha shubhkari dijai shanti daya ur dhari
tirathaj prayag supasa basai Ramke sundar dasa
kakra gramhin 'pure-tiwari' durvasasvan jan dukh hari
nav-garh shanti likhyi sutu jan tan kasht utaran setu
jo nit path kai chit lavai sub sukh bhogi param pad pavai
Doha~~
Dhanya naygarh devprabhu mahima agam apar nit nav mangal mod garh jagat janan sukhdhar
How to Use:- For Navgrah Chalisa first of all you have to take bath then light lamp of Mustard oil, offer some sweets and start this Chalisa. Do Chalisa in morning, best time is before 6:00 AM.

Chalisa


Wallpapers

© Copyright 2013 | All Rights Reserved | www.bhagvanpics.com