Shani Chalisa

Lyrics of Shani Chalisa

Shani Chalisa
Shri shanishchor devji sunhu shravan man ter Koti vighannashak prabho kro na mam hit der
Jai shri shanidev maharaja Jai krishna Gauri sir taja
Surya sut chhaya ke nandan mahabali tum asur nikandan
pingal mand roudra shani bhama karhun jan ke puran kama
Syam varan haig ang tumhara krue drashti tan krodh apara
Krit mukut kundal chhavi chhavi gal muktan ki mal biraje
Hath kuthar dushtaanko maran chakra trishul chaturbhuj dharan
Parvat rai tulya kulya karo tum tink ke sir shatra dharo tum
jo jan tumse dhyan lagavai manvanchhit phal shigart pavai
Ja per kripa aapki hoi Jo phal chahai milihai soi
Ja per kop kathin tum tana uska nahin phir lagat thikana
Sanche dev aap hi svami Ghat-ghat vasi anteryami
Dasarth nrup keuper aye shri Raghunayak vipin pathaye
Rakshas hath siya harvai Lakshaman uper shakti chala
Itna dukh ram ko dinha nash Lankpati kul ka kinha
Chetak tumne sabhin dikkhaye Balshali bhup chor banaye
Jisani chota tumhin bataya Rajpat sub dhul milaya
Hath pav tum diye katai pat teliya ki hakvai
Phir suminar tumhara un kiya diya hath pari raji kar diya
Yugal byah uske karvaye shor nagar sabre men chhaye
jo koi tumko bura batave so nar sukh sapne nahin pave
dasha aapki sub per aave phal shubh shigart dikhalave
Tinhun lok tumhain sir navain bhahma Vishnu mahesh manavain
Lila abdhut nath tumhari Nish din dhyan dharat narnari
Kahan tak tumhari karun badhai Lank bhasm chhinn mahi karvai
Jin sumire tin shoubh phal chhakha Kab tak tark badhaun shakha
Daya hot hi karthu nihala tedhi darshti he katin karala
Nau vahan hain nath tumhare Gardabh ashv aur gai pyare
Megh sing jambuk man mana Kak marg mayur hans pahana
Gardabh chadhi jis per tum aao man bhang uska karvao
Chadh ghode tum jis per aao us nar ki dhan labh karao
Hathi ke vahan sukh bhari Sarve siddhi paval nar nari
Jo maindha ke vahan gajou rog manush ke tan men sajou
Jambuk vahan chadhe padharou Ta nar se hoy yudha kararo
Aao sinh chadhe jie uper Dhusman uska rahaj na bhu per
jisko kag savari prero ushko aap kai mukh gero
Mor chadhe rani jo chinhi dhan vaibhav usk bahu dinhi
Hans savri jis per aavat nar ko anand dhikavat
Japer kripa karo tum dev taper kripa kain sub dev
Je je je shanidev dayalu Kripa das per karahu kripalu
Yah das bar parth jo karte Kaati dukh sukh nishdin badhte
DOHA~~
Jayati jayati ravitanay prabhu harau sakal brahm shul Jan ki raksha kijiye Sada rahau anukul
Jai Shani dev!
How to Use:- For Shani Chalisa first of all you have to take bath then light lamp of Mustard Oil, offer some sweets, Seesam Seed and start this Chalisa. Do Chalisa in morning, best time is before 6:00 AM.

Chalisa


Wallpapers

© Copyright 2013 | All Rights Reserved | www.bhagvanpics.com