Shiv Chalisa

Lyrics of Shiv Chalisa

Shiv Chalisa
Jai Ganesh Girija Suvan Mangal Mul Sujan
Kahat Ayodhya Das Tum Dev Abhaya Varadan
Jai Girija Pati Dinadayala Sada Karat Santan Pratipala
Bhala Chandrama Sohat Nike Kanan Kundal Nagaphani Ke
Anga Gaur Shira Ganga Bahaye Mundamala Tan Chhara Lagaye
Vastra Khala Baghambar Sohain Chhavi Ko Dekha Naga Muni Mohain
Maina Matu Ki Havai Dulari Vama Anga Sohat Chhavi Nyari
Kara Trishul Sohat Chhavi Bhari Karat Sada Shatrun Chhayakari
Nandi Ganesh Sohain Tahan Kaise Sagar Madhya Kamal Hain Jaise
Kartik Shyam Aur Ganara-U Ya Chhavi Ko Kahi Jata Na Ka-U
Devan Jabahi Jaya Pukara Tabahi Dukha Prabhu Apa Nivara
Kiya Upadrav Tarak Bhari Devan Sab Mili Tumahi Juhari
Turata Shadanana Apa Pathayau Lava-Ni-Mesh Mahan Mari Girayau
Apa Jalandhara Asura Sanhara Suyash Tumhara Vidit Sansara
Tripurasur Sana Yudha Macha-I Sabhi Kripakar Lina Bacha-I
Kiya Tapahin Bhagiratha Bhari Purva Pratigya Tasu Purari
Danin Mahan Tum Sama Kou Nahin Sevak Astuti Karat Sadahin
Veda Nam Mahima Tab Ga-I Akatha Anandi Bhed Nahin Pa-I
Pragate Udadhi Mantan Men Jvala Jarat Sura-Sur Bhaye Vihala
Kinha Daya Tahan Kari Sara-I Nilakantha Tab Nam Kaha-I
Pujan Ramchandra Jab Kinha Jiti Ke Lanka Vibhishan Dinhi
Sahas Kamal Men Ho Rahe Dhari Kinha Pariksha Tabahin Purari
Ek Kamal Prabhu Rakheu Joi Kushal-Nain Pujan Chaha Soi
Kathin Bhakti Dekhi Prabhu Shankar Bhaye Prasanna Diye-Ichchhit Var
Jai Jai Jai Anant Avinashi Karat Kripa Sabake Ghat Vasi
Dushta Sakal Nit Mohin Satavai
Trahi-Trahi Main Nath Pukaro Yahi Avasar Mohi Ana Ubaro
Lai Trishul Shatrun Ko Maro
Mata Pita Bhrata Sab Hoi Sankat Men Puchhat Nahin Koi
Svami Ek Hai Asha Tumhari Ava Harahu Aba Sankat Bhari
Dhan Nirdhan Ko Deta Sadahin Jo Koi Janche So Phal Pahin
Astuti Kehi Vidhi Karai Tumhari Kshamahu Nath Aba Chuka Hamari
Shankar Ho Sankat Ke Nishan Vighna Vinashan Mangal Karan
Yogi Yati Muni Dhyan Lagavan Sharad Narad Shisha Navavain
Namo Namo Jai Namah Shivaya Sura Brahmadik Par Na Paya
Jo Yah Patha Karai Man Lai Tapar Hota Hai Shambhu Saha-I
Riniyan Jo Koi Ho Adhikari Patha Karai So Pavan Hari
Putra-hin Ichchha Kar Koi Nischaya Shiva Prasad Tehin Hoi
Pandit Trayodashi Ko Lavai Dhyan-Purvak Homa Karavai
Trayodashi Vrat Kare Hamesha Tan Nahin Take Rahe Kalesha
Dhupa Dipa Naivedya Charhavai Anta Vasa Shivapur Men Pavai
Kahai Ayodhya Asha Tumhari Jani Sakal Dukha Harahu Hamari
Nitya Nema kari Pratahi Patha karau Chalis
Tum Meri Man Kamana Purna Karahu Jagadish
How to Use:- For Shiv Chalisa first of all you have to take bath then light lamp of Ghee, offer some sweets, White Flower, Caspian Leaves and start this Chalisa. Do Chalisa in morning, best time is before 6:00 AM.

Chalisa


Wallpapers

© Copyright 2013 | All Rights Reserved | www.bhagvanpics.com