Shri Krishna 24 Naam Mantra

Lyrics of Shri Krishna 24 Naam Mantra


श्री केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसुदनाय नमः
त्रिविक्रमाय नमः, वामने नमः, श्रीधराय नमः हृषीकेशाय नमः, पद्नाभाय नमः, दामोदराय नमः
संकटनाशाय नमः, वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्ने नमः अनिरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, अधोक्षजाय नमः
नरसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, हरये नमः, श्री कृष्णाय नमः।

Shri Keshvay namah, Naraynay namah, Madhvay namah,
Govinday namah, Vishnve namah, Madhusudnay namah,
Trivikramay namah, Vamnay namah, Shridhray namah,
Hrshikeshay namah, Padhanabhay namah, Damodaray namah,
Sankrshnay namah, Vasudevay namah, Prdyumnay namah,
Aniruddhay namah, Purushottmay namah, Adhoxjay namah,
Narsinhay namah, Achyutay namah, Janardnay namah,
Upendray namah, Haraye namah, Shri Krishnay namah.

How to Use:- Take bath then lighten the lamp or earthen the lamp(best), offer some sweets and start reciting mantra for 108 times. Best time of recitation of mantra before 6:00 AM. Recitation of mantra is very effective if recited before 6:00 AM.

Mantra


Wallpapers

© Copyright 2013 | All Rights Reserved | www.bhagvanpics.com